Program lojalnościowy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu Krokusowe.com

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest krokusowe.pl Stanisława Zacharko

3. Program Lojalnościowy obejmuje zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego krokusowe.com

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu krokusowe.com

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia.

2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest założenie konta rejestrując się w sklepie oraz zrobienie zakupów. Klienci już zarejestrowanie nie muszą rejestrować się ponownie.

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy zarejestrować się w sklepie krokusowe.com oraz dokonać zakupów.

2. Każdy Uczestnik, który dokona zakupów w sklepie krokusowe.com na kwotę minimum 10 zł, po potwierdzeniu wpłaty, otrzyma punkty na swoim koncie. Anulowanie lub nie opłacenie zakupów powoduje odjęcie naliczonych punktów.

3. Punkty naliczane są:

• Za każde wydane 10zł Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

• Za zapisanie się do newslettera Uczestnik otrzymuje 8 punktów.

• Za wystawienie opinii o zakupionym produkcie, która zostanie zaakceptowana przez administratora uczestnik otrzymuje 1 punkt.

4. Wielokrotność kwoty 10 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.

5. Punkty przypisywane są na konto po dokonaniu płatności za produkty.

6. Uczestnik może wymienić zdobyte punkty na towary o równoznacznej wartości, przy założeniu, że 1 punkt posiada wartość 50 groszy.      Wykorzystane punkty odejmowane są od ogólnej sumy punktów.

7.Wymiana punktów na produkt wiąże się z naliczeniem opłaty transakcyjnej o wartości 1 grosza.

8. Punkty pozostają do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupów na koncie Uczestnika programu Lojalnościowego.

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: info@krokusowe.com

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Krokusowe.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl